BRUGERA - SMART OIL CLEANER

Smart oil cleaner je jeden z produktů Smart Eco Solution. A v současnosti je to nejúčinnější nástroj k absolutnímu zapouzdření kontaminantů a vyčištění uniklého oleje z jakéhokoli povrchu. Navíc je vhodný i pro vázání ropných kontaminantů nacházejících se v půdě či písku. 

Tato prášková látka disponuje jedinečnými chemickými a hydrofobními vlastnostmi a vysokým povrchovým napětím. Smart oil cleaner zapouzdří molekuly uhlovodíků, které se proto již nerozpustí, a ihned vstupuje do přímé chemické reakce s ropou. Během ní vznikne primární chemická vazba (tzv. adsorbent). Olej se následně oddělí od znečištěného povrchu, sloučenina tuhne a vzniká materiál podobný granulím. 

Smart oil cleaner se záměrně skládá z velmi malých částic (2 až 18 μm), aby dokázal proniknout do malých nerovností povrchu, včetně povrchů porézních, které se obtížně čistí (např. beton, dlažba, podlaha apod.). Díky těmto malým částicím získává i kvalitnější sorpční vlastnosti.

Látka Smart oil cleaner je vyrobena z přírodních materiálů, bez přidaných chemikálií a je 100% ekologická.

 

OBJEDNAT

 

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ

 • V porovnání s hmotností znečištěného materiálu není zapotřebí velké množství přípravku. 
 • Odstraňuje veškeré znečištění a nezanechává žádné škodlivé látky.
 • Nevyžaduje silnou fyzickou práci, protože látka provádí svůj sací účinek i bez zásahu člověka.
 • Míra lidského zásahu pro efektivizaci procesu je podstatně nižší než u technologie pískování.
 • Použitý, již kontaminovaný, adsorbent lze uplatnit v rámci našeho systému zpětného odběru. Také s ním lze nakládat standardně dle platné legislativy a normativ. 
 • Díky silným hydrofobním vlastnostem můžete Smart Oil Cleaner velmi dobře použít i na mokrých komunikacích. Nedovoluje totiž vymývání.
 • Při řešení katastrof a ochraně životního prostředí nehrozí následná kontaminace ani po navázaní materiálu na kontaminanty.

VLASTNOSTI

 • Velikost: > 2-18 μm (vyrobeno nanotechnologickým postupem)
 • pH: 11,5 - 12,5
 • Hydrofobní
 • Sorbční vlastnosti: 1,8 l oleje na 1 kg sorbentu
 • Hustota: 0,67 kg/dm3
 • Barva: bílá
 • Teplota použití: od -20 °C do +370 °C
 • Fyzikální stav: prášek
 • Doporučené použití: maximálně 1 kg prášku na 1 litr oleje
 • Specifický povrch: > 25 m2 / gr

OBLASTI POUŽITÍ

Smart oil cleaner díky svým vlastnostem nabízí široké možnosti uplatnění.

 • Sanace ropných skvrn 
  • v důsledku havárií,
  • v důsledku přírodních katastrof,
  • na ropných vrtných věžích, 
  • na tankerech a v cisternách přepravujících ropu.
 • Odolejování a čištění přístavů, cisteren, nádrží.
 • Odolejování prostředí poškozených strojů a zařízení.
 • Odolejování silnic, závodních drah, železnic, parkovišť a letišť.
 • Odolejování a čištění podlah dílen a továren.
 • Vazba a stabilizace znečištění ropnými látkami v půdě nebo písku.
 • Čištění betonových i asfaltových povrchů od čerstvě rozlitého oleje.
 • Dezodorizace chovů hospodářských zvířat aplikací látky na hnůj zvířat.

kyblik

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Jméno a příjmení: *

Společnost: *
E-mail: *

Telefon:

Zpráva:* povinné údaje