• Rychlá likvidace a odstranění znečištění

    způsobených ropou a ropnými látkami.

     »
  • Zabránění škod při nehodách a katastrofách,

    stabilizace a nastavení kyselé pH hodnoty stojatých i tekoucích vod.

     »

BRUGERA - SMART OIL CLEANER

Smart oil cleaner je jeden z produktů Smart Eco Solution. A v současnosti je to nejúčinnější nástroj k absolutnímu zapouzdření kontaminantů a vyčištění uniklého oleje z jakéhokoli povrchu. Navíc je vhodný i pro vázání ropných kontaminantů nacházejících se v půdě či písku. 

Tato prášková látka disponuje jedinečnými chemickými a hydrofobními vlastnostmi a vysokým povrchovým napětím. Smart oil cleaner zapouzdří molekuly uhlovodíků, které se proto již nerozpustí, a ihned vstupuje do přímé chemické reakce s ropou. Během ní vznikne primární chemická vazba (tzv. adsorbent). Olej se následně oddělí od znečištěného povrchu, sloučenina tuhne a vzniká materiál podobný granulím.

kyblik

Smart oil cleaner se záměrně skládá z velmi malých částic (2 až 18 μm), aby dokázal proniknout do malých nerovností povrchu, včetně povrchů porézních, které se obtížně čistí (např. beton, dlažba, podlaha apod.). Díky těmto malým částicím získává i kvalitnější sorpční vlastnosti.

Látka Smart oil cleaner je vyrobena z přírodních materiálů, bez přidaných chemikálií a je 100% ekologická.

 

 

OBJEDNAT

 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Jméno a příjmení: *

Společnost: *
E-mail: *

Telefon:

Zpráva:* povinné údaje